Hop til indhold
Højesteret

Trafikdrab – ikke godtgørelse iht. EAL § 26 a 
28-12-2012 

Sag 92/2011
Dom afsagt den 28. december 2012.

A, B og C
mod
F

Efterladte ikke tilkendt godtgørelse iht. erstatningsansvarslovens § 26 a for trafikdrab

A’s ægtefælle, D, som var mor til B og C, blev i 2005 dræbt i trafikken, da en forsikringstager i forsikringsselskabet F forårsagede et sammenstød med den bil, der blev ført af D. I bilen befandt sig tillige D’s mor, som kort efter ulykken tillige afgik ved døden som følge af sine kvæstelser. Under straffesagen mod F’s forsikringstager fandt retten ikke, at forsikringstagerens kørsel i sig selv kunne karakteriseres som særlig hensynsløs. Men da forsikringstageren ved sammenstødet havde en alkoholpromille på mindst 1,02, forelå der en særligt skærpende omstændighed som nævnt i straffelovens § 241, 2. pkt., og forsikringstageren blev for blandt andet dette forhold idømt fængsel i 1 år og 6 måneder.

For Højesteret havde A, B og C over for F nedlagt påstand om tilkendelse af godtgørelse på 50.000 kr. til dem hver i medfør af erstatningsansvarslovens § 26 a. Der var mellem parterne enighed om, at F’s forsikringstager ved grov uagtsomhed havde forvoldt D’s og D’s mors død, at A, B og C som nærtstående til D tilhører den personkreds, der kan tilkendes godtgørelse, og at godtgørelsen i givet fald skulle fastsættes til 50.000 kr. til hver.

Højesteret udtalte, at forsikringstageren ikke var dømt for at have kørt på en særlig hensynsløs måde, og at der heller ikke forelå andre forhold, som indebar, at D døde under sådanne særlige omstændigheder, at dødsfaldet i almindelighed må forventes at påføre de efterladte en ekstraordinær følelsesmæssige belastning ud over, hvad et pludseligt dødsfald i trafikken i sig selv påfører nærtstående af sorg og afsavn. F blev derfor frifundet for påstanden om godtgørelse i henhold til erstatningsansvarslovens § 26 a.

Dommen er en stadfæstelse af landsrettens dom.

Læs hele dommen 

Til top Sidst opdateret: 28-12-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk