Hop til indhold
Højesteret

Endnu en afgørelse om: Tortgodtgørelse for misbrug af Facebook billeder på pornohjemmeside 
29-04-2015 

Sag 53/2014
 

A
mod
B


En mand havde uberettiget skaffet sig adgang til en teenagepiges Facebook billeder og uploadet billederne til en pornohjemmeside, hvor han fik andre brugere til at manipulere billederne, så de fremstod som groft pornografiske.  

For disse og andre forbrydelser var manden blevet straffet med fængsel i 6 måneder i landsretten. Sagen for Højesteret angik størrelsen af den tortgodtgørelse, som der var enighed om, at pigen var berettiget til.

Højesteret udtalte, at tortgodtgørelsens størrelse efter erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1 og 2, skulle fastsættes under hensyn til krænkelsernes grovhed, karakteren af mandens handlinger og omstændighederne i øvrigt. Højesteret lagde vægt på, at manden havde skaffet sig adgang til pigens Facebook side under falske foregivender og kopieret et betydeligt antal almindelige fotografier af hende, som hun havde lagt på sin personlige Facebook side. Disse fotografier havde han derefter uden sløring og med angivelse af hendes fornavn lagt på en pornografisk hjemmeside med det formål, at der skulle foretages billedmanipulation mv. I den forbindelse omtalte han hende i ydmygende vendinger og opfordrede andre til at gøre det samme. Der blev herefter gennemført billedmanipulation, således at hun på et antal billeder fremstod som en pornomodel, der deltog i hård porno, uden at det var muligt at se, at pornobillederne var forfalskninger. Pigen var mindreårig, da det skete, og blev psykisk hårdt ramt, da billederne blev kendt i hendes familie og omgangskreds samt i lokalsamfundet. De findes fortsat på internettet, og det er efter det oplyste ikke muligt at fjerne dem.

Efter en samlet vurdering fandt Højesteret, at tortgodtgørelsen passende kunne fastsættes til 40.000 kr.

Landsretten havde udmålt tortgodtgørelsen til 20.000 kr.


  Læs hele dommen 

  Læs landsrettens afgørelse 

  Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret: 30-04-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk