Hop til indhold
Højesteret

To konkurskarantæneperioder skulle lægges i forlængelse af hinanden 
15-02-2017 

Sag 130/2016 og 131/2016
 

Kendelse afsagt den 14. februar 2017

 

A
mod
Kurator i X ApS under konkurs

og

A
mod
Kurator i Y ApS under konkurs

 

To konkurskarantæneperioder skulle lægges i forlængelse af hinanden

A var i relation til såvel X ApS som Y ApS på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse af både skifteretten og landsretten fundet uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Sagerne var behandlet samlet, og A var pålagt tre års konkurskarantæne i begge sager.

Procesbevillingsnævnet gav tilladelse til, at landsrettens kendelse kunne kæres til Højesteret for så vidt angår den del af kendelsen, der vedrørte spørgsmålet, om de to konkurskarantæneperioder skulle lægges i forlængelse af hinanden.

Højesteret fastslog, at to konkurskarantæneperioder, der pålægges samtidigt vedrørende to eller flere ikke-koncernforbundne selskaber, skal løbe i forlængelse af hinanden, jf. konkurslovens § 158, stk. 2. Det forhold, at skifterettens kendelser indebar, at de to karantæneperioder som udgangspunkt ville komme til at løbe parallelt, og at kurator for landsretten alene havde nedlagt påstand om stadfæstelse af skifterettens afgørelser, kunne ikke føre til et resultat, der fraveg lovens ordning.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk