Hop til indhold
Højesteret

Tjenestemænd kunne udlånes til 100 % privatejet selskab 
24-09-2012 

Sag 14/2011

Dom afsagt den 24. september 2012


Dansk Metalarbejderforbund som mandatar for
Jørgen K. Mortensen,
Johnny G. Pedersen,
Lars Greve,
Torben Hedemann,
Gunvor Rokkær,
Sten Schmidt,
Bo Rolfshøj,
Asif Rehan,
Benny Rasmussen
og
3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for
Torben Brochstedt Bang
mod
FynBus

Ti tjenestemænd ved trafikselskabet FynBus kunne beordres udlånt til et 100% privatejet selskab, Tide Bus, der udfører licitationsopgaver for FynBus

Ti kommunalt ansatte tjenestemænd blev ved kommunalreformen overført til det nydannede regionale trafikselskab FynBus, der var blevet etableret i henhold til lov om trafikselskaber.

FynBus besluttede, at driften af det busværksted, hvor de ti tjenestemænd arbejdede, skulle overtages af et 100 % privatejet selskab i forbindelse med en licitation, og tjenestemændene blev beordret udlånt til det private selskab.

Tjenestemændene anlagde sag ved domstolene med påstand om, at de i medfør af tjenestemandsregulativet havde krav på rådighedsløn eller afsked med pension. De anførte til støtte herfor, at værkstedet ved overgangen til licitation måtte anses som nedlagt, og at de ikke var blevet anvist andre passende stillinger. De anførte endvidere, at udlånet var en overskridelse af den tålegrænse, som tjenestemænd kan påberåbe sig ved forflyttelse.

Højesteret bemærkede, at det af forarbejderne til tjenestemandsloven fremgår, at der skal være en balance mellem på den ene side det offentliges krav på i en hastende skriftende uvikling at kunne tilpasse og effektivisere den offentlige administration og på den anden side beskyttelsen af tjenestemandens selvstændighed mod bl.a. alt for voldsomme ændringer i hans personlige forhold. Da tjenestemændene havde bevaret deres ansættelse hos FynBus, og da de faktiske arbejdsforhold på værkstedet ikke var ændret ved licitationen, fandt Højesteret, at den ordre om udlån, som FynBus havde givet tjenestemændene, ikke gik ud over, hvad de måtte anses for forpligtet til at tåle. Tjenestemændene havde som følge heraf ikke krav på rådighedsløn eller afsked med pension.

Landsretten var nået til samme resultat.


Læs hele dommen.

Til top Sidst opdateret: 26-09-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk