Hop til indhold
Højesteret

Tjenestemand havde ret til fortsat rådighedsløn 
12-12-2012 

Sag 71/2011
 

Dom afsagt den 12. december 2012 

 

 

Region Hovedstaden
mod
A

 

Den stilling, som en tjenestemandsansat overlærer var blevet anvist, efter at hendes hidtidige stilling var blevet nedlagt, var ikke passende, og hun havde som følge heraf fortsat ret til rådighedsløn.

 

Som følge af delvis nedlæggelse af den skole, hvor hun var ansat som speciallærer, og hvor hun navnlig underviste børn med særlige taleforstyrrelser, var A blevet afskediget, men var efterfølgende blevet anvist en stilling som lærer på en anden skole i regionen, hvor hun skulle undervise børn med generelle udviklingsvanskeligheder. Det pågældende arbejde ville være præget af en række praktisk betonede funktioner bestående i mere omfattende hjælp til børnenes pleje. Højesteret fastslog, at den anviste stilling ikke var passende, jf. tjenestemandslovens § 12, som fandt tilsvarende anvendelse, og at A derfor fortsat var berettiget til rådighedsløn, jf. tjenestemandslovens § 32.

 

Landsretten var nået til samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk