Hop til indhold
Højesteret

Tivoli stolen 
20-06-2014 

Sag 147/2012
 

Dom afsagt den 20. juni 2014

 

Montana Møbler A/S
mod
Tivoli A/S

 

Montana Møblers brug af bl.a. betegnelsen ”Tivoli stolen” udgør en krænkelse af varemærket ”Tivoli”

Sagen angik hovedsageligt, om Montana Møbler har krænket Tivolis rettigheder til varemærket ”TIVOLI” ved at anvende betegnelsen ”Tivoli stolen” for en stol designet af Verner Panton og andre betegnelser for stole, hvor mærket ”TIVOLI” indgik.

Højesteret fandt, at Montana Møbler ikke i kraft af Tivolis mulige stiltiende accept af betegnelsen ”Tivoli stolen” under en periode frem til omkring 1965 har opnået nogen ret til at gøre kende­tegnsretlig brug af denne betegnelse efter genoptagelsen af produktionen af stolen i 2004. Tivoli har desuden ikke udvist retsfortabende passivitet.

Montana Møbler har derfor krænket Tivolis varemærkerettigheder ved at anvende betegnelsen ”Tivoli stolen” og andre betegnelser for stole, hvor mærket ”TIVOLI” indgik.

Sø- og Handelsretten var i det væsentlige nået til samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk