Hop til indhold
Højesteret

Tinglysning af kreditorbeskyttelse 
27-02-2014 

Sag 281/2013
 

Kendelse afsagt den 25. februar 2014.   

 

A
mod
Tinglysningsretten

 

En deklaration om, at en ejendom var købt udelukkende med kreditorbeskyttede midler, kunne ikke tinglyses anmærkningsfrit, da deklarationens indhold ikke var i overensstemmelse med tingbogen

A erhvervede i 2003 en ejendom i lige sameje med sin tidligere samlever.

I 2013 overtog hun sin tidligere samlevers halvpart af ejendommen og indfriede ejendommens restgæld med midler, som stammede fra en udbetalt méngodtgørelse og erhvervsevnetabserstatning. Herefter anmodede hun Tinglysningsretten om at tinglyse en deklaration på ejendommen om, at ejendommen var købt udelukkende med kreditorbeskyttede midler og derfor ikke kunne gøres til genstand for kreditorforfølgning.

Tinglysningsretten tinglyste deklarationen med anmærkning om, at der alene var sket kreditorbeskyttelse for halvdelen af ejendommen.

Højesteret fastslog, at deklarationen ikke kunne tinglyses anmærkningsfrit, da dens indhold ikke var i overensstemmelse med tingbogen. Da det imidlertid ikke fremgik af Tinglysningsrettens anmærkning, på hvilken måde deklarationen afveg fra tingbogens indhold, ophævede Højesteret Tinglysningsrettens afgørelse og hjemviste sagen til fortsat behandling ved Tinglysningsretten.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk