Hop til indhold
Højesteret

Tiltale kunne fraviges i forhold til biomstændighed 
23-05-2013 

Sag 67/2013
  

 

Dom afsagt den 23. maj 2013.

 

Rigsadvokaten
mod
T

 

Anklageskriftet kunne fraviges, således at kun en del af narkotikamængden ansås for overdraget til medtiltalt

 

T blev idømt fængsel i 2 og 6 måneder for i to forhold at have overdraget i alt 300 gram heroin. Ifølge anklageskriftet havde T i forhold 1 overdraget 250 gram heroin til medtiltalte A. T blev i fundet skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale, dog således, at det lagdes til grund, at ikke hele mængden blev overdraget til A, som kun blev dømt for at have modtaget ca. 120 gram. I forhold 2 blev T dømt for at have overdraget 50 gram heroin til ukendte personer.

 

For Højesteret vedrørte sagen, om retten efter anklageskriftets udformning var afskåret fra i forhold 1 at dømme T for overdragelse af en større mængde heroin, end A blev dømt for at have modtaget.

 

Højesteret udtalte, at det måtte anses for en biomstændighed i forhold til den rejste tiltale, hvem T overdrog heroinen til, og T måtte – uanset at både byretten og landsretten fraveg tiltalen på dette punkt – antages at have haft fyldestgørende adgang til sit forsvar. Der var heller ikke grundlag for at fastslå, at fordelingen af heroinmængder i sagens forhold 1 og 2 var udtryk for en bindende påtalebegrænsning fra anklagemyndighedens side i forhold til, hvor stor en mængde heroin der kunne anses for overdraget til andre end A. Den af landsretten fastsatte straf fandtes passende udmålt.

 

Landsretten var nået til samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk