Hop til indhold
Højesteret

Tilsidesættelse af god advokatskik 
16-12-2015 

Sag 253/2014
 

 

Dom afsagt den 16. december 2015

 

Advokatnævnet
mod
Advokat A

 

Advokat A blev idømt en bøde for tilsidesættelse af god advokatskik, og der var ikke grundlag for at nedsætte bøden trods lang sagsbehandlingstid i Advokatnævnet

Advokat A havde instrueret advokat B i at indgive konkursbegæring mod advokat C for et krav, som advokat A mente at have mod advokat B i anledning af ophøret af deres samarbejde. Konkursbegæringen blev indgivet den 1. juli 2010, selv om advokat C havde indsigelser mod advokat As fordring og gjorde modkrav gældende. Konkursbegæringen mod advokat C blev afvist den 29. oktober 2010.

I august 2010 klagede advokat C til Advokatnævnet over både advokat A og advokat B, som hver blev pålagt en bøde på 20.000 kr. for tilsidesættelse af god advokatskik.

Advokat A indbragte Advokatnævnets afgørelse for domstolene og gjorde bl.a. gældende, at han ikke havde tilsidesat god advokatskik, og at bøden under alle omstændigheder skulle nedsættes som følge af Advokatnævnets lange sagsbehandlingstid på 22 måneder.

Højesteret var enig med Advokatnævnet, byretten og landsretten i, at advokat A havde tilsidesat god advokatskik, og at bøden som udgangspunkt skulle udmåles til 20.000 kr.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

Højesteret udtalte – i modsætning til byretten og landsretten – at der efter en samlet bedømmelse og i betragtning af de hensyn, der begrunder reglerne om god advokatskik og sanktion ved tilsidesættelse, ikke var grundlag for at nedsætte bøden som følge af den meget lange sagsbehandlingstid.

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk