Hop til indhold
Højesteret

Tilladelse til gps-observation af bil 
27-11-2019 

Sag 84/2019
 

Kendelse afsagt den 26. november 2019

 

Foranstaltning under efterforskning
(Lukkede døre)
 

Tilladelse til gps-observation af bil tilhørende en person, der ikke var mistænkt

Politiet havde i forbindelse med efterforskning af en anden verserende sag om organiseret indbrudstyveri modtaget en anonym kildeoplysning om, at en nærmere bestemt bil blev benyttet af 2-4 ukendte personer til at begå indbrudstyveri. Bilens ejer var ikke mistænkt. Politiet kendte kildens identitet og vurderede denne troværdig. Politiet anmodede på den baggrund om tilladelse til ved hjælp af gps eller lignende apparat at registrere de mistænkte personers færden i den pågældende bil, jf. retsplejelovens § 791 a, stk. 5, nr. 2.

På baggrund af den anonyme kildes oplysninger, sammenholdt med sagens øvrige oplysnin­ger om, at politiet havde kendskab til kildens identitet og skønnede kilden troværdig, og at kildeoplysningerne var fremkommet i forbindelse med efterforskning af organiseret indbruds­tyveri i en anden verserende sag, tiltrådte Højesteret, at betingelserne for at iværksætte gps-observation af bilen efter retsplejelovens § 791 a, stk. 5, nr. 2, var opfyldt.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk