Hop til indhold
Højesteret

Sagkyndig erklæring vedrørende swapaftaler 
17-07-2015 

Sag 265/2014
 

Kendelse afsagt 17. juli 2015   


Germania Estate GmbH
mod
Nykredit Bank A/S


Tilladelse til at indhente en sagkyndig erklæring fra en eller flere ansatte ved Copenhagen Business School vedrørende swapaftaler

Der verserer en sag i byretten mellem parterne vedrørende spørgsmål om, hvorvidt Nykredit Bank har pådraget sig et erstatningsansvar som følge af mangelfuld rådgivning og fortielse af væsentlige forhold i forbindelse med Germania Estates indgåelse af renteswapaftaler, herunder Nykredit Banks pligt til at oplyse om et skjult vederlag.

Germania Estate har under sagen anmodet om udmeldelse af syn og skøn og om, at Copenhagen Business School bringer en skønsmand i forslag, eller om tilladelse til at indhente en sagkyndig erklæring fra Copenhagen Business School om swapaftalerne.

Højesteret kom frem til, at Germania Estate kan indhente en sagkyndig erklæring fra en eller flere ansatte ved Copenhagen Business School.

Landsretten var nået til et andet resultat.


  Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret: 20-09-2017 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk