Hop til indhold
Højesteret

Tilladelse til at anke 
07-05-2013 

Sag 38/2013
 

Kendelse afsagt 3. maj 2013   

 

A
mod
B under konkurs

 

Tilladelse til at anke selv om ankefristen var overskredet

 

B havde i byretten anlagt sag mod A og tre andre parter, herunder bl.a. C som var direktør i A. Efter domsafsigelsen ankede B byrettens dom på ankefristens sidste dag. B ankede alene overfor C. A anmodede 3 uger efter ankefristens udløb om tilladelse til at anke dommen overfor B.

 

Højesteret tillod A at anke, selv om ankefristen var overskredet, da der forelå særlige omstændigheder.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk