Hop til indhold
Højesteret

Tilladelse med vilkår 
06-06-2012 

Sag 270/2010

Dom afsagt den 6. juni 2012.

NTC Parent S.a.r.l. (tidligere Angel Lux Common S.A., tidligere Nordic Telephone Company Holding ApS)
mod
Skatteministeriet

Ansøgning om skifte af opgørelsesmetode for gevinst og tab på fordringer og gæld kunne imødekommes med vilkår om tilbagevirkende kraft

Et selskab havde i 2006 fået tilladelse til at skifte fra realisationsprincippet til lagerprincippet som skattemæssig opgørelsesmetode for gevinst og tab på fordringer og gæld, og selskabet ønskede i 2008 at skifte tilbage til realisationsprincippet. SKAT imødekom selskabets ansøgning men betingede dette af, at tilladelsen fik virkning fra indkomståret 2006.

Højesteret gav Skatteministeriet medhold i, at en tilladelse – som efter kursgevinstlovens forarbejder og administrativ praksis kun kunne gives i ganske særlige tilfælde og kun under den forudsætning, at ansøgningen ikke hovedsagelig var be­grundet i et ønske om at udskyde, fremskynde eller undgå skattebetaling – kunne imødekommes med det pågældende vilkår, som havde til formål at undgå, at der ved et principskifte blev opnået en utilsigtet skattemæssig fordel.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 06-06-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk