Hop til indhold
Højesteret

Tilbageholdsret i varelager 
12-02-2014 

Sag 46/2012
 

Dom afsagt den 12. februar 2014.


DSV Air & Sea A/S (tidligere Baltship A/S og før det Seatainers A/S)
mod
Spar Nord Bank A/S
 

Selskab kunne udøve tilbageholdsret i varelager forud for allerede bestående virksomhedspant  

Seatainers A/S (nu DSV Air & Sea A/S) og Villa Collection A/S havde fra 2003 et samarbejde, idet Seatainers forestod transport, håndtering og opbevaring af varer, som Villa Collection importerede fra Østen og videresolgte til bl.a. detailbutikskæder i Danmark. Spar Nord Bank A/S fik i 2008 tinglyst et virksomhedspant i bl.a. Villa Collections varelager. Efter Villa Collections konkurs i 2010 opstod der tvist mellem Seatainers og banken om rettighederne over varelageret.

Højesteret fastslog, at Seatainers havde håndpant for sit tilgodehavende efter NSAB § 14 med prioritet forud for bankens virksom­hedspant i den del af varelageret, som Villa Col­lection havde erhvervet forud for tinglysningen af bankens virksomhedspant, og hvor de fragtfirmaer, der fo­restod fragten på vegne af Seatainers, havde fået varerne i besiddelse inden denne dato.

Herefter var spørgsmålet, om Seatainers kunne udøve tilbageholdsret for sit tilgodehavende i de varer på lageret, som var blevet omfattet af bankens virksom­hedspant, inden Seatainers fik varerne i sin besiddelse, eller om bankens virksomhedspant var til hinder derfor. Om dette fastslog Højesteret, at den samlede opgaveløsning, som Seatainers havde leveret som led i samar­bejdet med Villa Collection, var udtryk for en rimelig, forretningsmæssigt begrundet ordning. Det måtte lægges til grund, at Seatainers ved at løse disse opgaver havde øget eller bevaret varer­nes værdi, hvilket også var i bankens interesse som virksomhedspanthaver. Højesteret fastslog endvidere, at der forelå en sådan sammenhæng mellem Seatainers’ samlede tilgodehavende og Seatainers’ besiddelse af va­rerne, at der tilkom selskabet tilbageholdsret i hele varelageret, uanset at de krav, der var ud­øvet tilbageholdsret for, ikke kunne henføres til bestemte varer. Seatainers havde ikke havde mistet sin tilbageholdelsesret ved at fortsætte med vareudleveringer som aftalt trods betalingsforsinkelse.

Landsretten var nået til et andet resultat.


 Læs hele dommen 

Til top Sidst opdateret: 12-02-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk