Hop til indhold
Højesteret

Tilbageholdelse af leaset lastbil var i overensstemmelse med færdselslovens § 120 
09-08-2019 

Sag 224/2018
 

 

Kendelse afsagt 8. august 2019


Anklagemyndigheden
mod
T Ltd


Betingelserne for at tilbageholde en leaset lastbil efter færdselslovens § 120 var opfyldt

Sagen angik, om politiet var berettiget til at tilbageholde en leaset lastbil til sikkerhed for betaling af et bødekrav, der var rejst mod leasingtageren og føreren. Lastbilen tilhørte leasingselskabet.

Højesteret fandt, at leasingtageren og føreren var i berettiget besiddelse af lastbilen, og at der ikke var sket betaling af bøderne eller stillet sikkerhed herfor. Betingelserne for at tilbageholde lastbilen i færdselslovens § 120 var derfor opfyldt.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk