Hop til indhold
Højesteret

Tilbagebetaling til forsikringsselskab 
04-01-2017 

Sag 24/2016
 

Dom afsagt den 4. januar 2017

 

 

Albertslund Kommune
mod
Topdanmark Forsikring A/S

 

Kommune skulle tilbagebetale et beløb, som kommunen havde fået refunderet af et forsikringsselskab

Den 26. oktober 2010 kom A til skade ved et færdselsuheld.  Kommunen udbetalte sygedagepenge til ham og fik de udbetalte beløb refunderet af Topdanmark Forsikring A/S, der er ansvarsforsikringsselskab for skadevolder.

Beløbene blev refunderet fra skadestidspunktet og frem til den 26. august 2012. Den 19. september 2012 traf Arbejdsskadestyrelsen midlertidig afgørelse om As erhvervsevnetab og tilkendte ham erstatning med virkning fra den 21. september 2011.

Sagen angik, om Albertslund Kommune skulle tilbagebetale de refunderede sygedagpengebeløb, der var udbetalt af forsikringsselskabet i perioden efter den 21. september 2011.

Højesteret fastslog, at erstatningsansvarslovens regler og de almindelige principper for tilbagesøgning af for meget betalte beløb ikke var til hinder for, at forsikringsselskabet kunne kræve beløbet tilbagebetalt. Kravet var heller ikke fortabt som følge af passivitet. Kommunen skulle derfor tilbagebetale beløbet.

Landsretten var nået til samme resultat.  

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk