Hop til indhold
Højesteret

Tilbagebetalingskrav var forældet 
13-09-2018 

Sag 190/2017
 

Dom afsagt den 13. september 2018

 

TDC A/S
mod
Skatteministeriet

 

Forældelse af tilbagebetalingskrav efter dansk ret var ikke i strid med EU-rettens effektivitetsprincip

TDC A/S fik i 1998 tilbagebetalt ca. 100 mio. kr. af SKAT, fordi TDC i perioden 1988-1991 var blevet opkrævet ambi i strid med EU-retten. Efter at EU-Domstolen havde afsagt dom i en anden sag om tilbagebetaling af ambi, fremsatte TDC et krav over for SKAT om tilbagebetaling af yderligere 362 mio. kr. SKAT afviste kravet som forældet.

Spørgsmålet for Højesteret var, om forældelsesfristen efter dansk ret var suspenderet i medfør af det EU-retlige effektivitetsprincip. Det var herunder et spørgsmål, om der var grundlag for at forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen.

Af de grunde, som landsretten havde anført, tiltrådte Højesteret, at der på baggrund af EU-Domstolens praksis ikke forelå en sådan tvivl om forståelsen af det EU-retlige effektivitetsprincip i relation til anvendelsen af de danske forældelsesregler i denne sag, at der var grundlag for at forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen.

Højesteret tiltrådte endvidere af de grunde, som landsretten havde anført, at fristen for forældelse af TDC’s krav ikke var suspenderet i medfør af effektivitetsprincippet, og at kravet derfor var forældet.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk