Hop til indhold
Højesteret

Tilbagebetaling af retsafgift 
19-08-2015 

Sag 112/2015
 

Kendelse afsagt den 21. juli 2015

 

Evonik Degussa GmbH
mod
Protectos A/S
og
Keld Axelsen

 

Ikke hjemmel til at tilbagebetale retsafgiften, selvom Højesteret havde afvist anke af Sø- og Handelsrettens dom fra Højesteret

Evonik Degussa havde anket en dom afsagt af Sø- og Handelsretten til Højesteret. Højesteret afviste anken fra Højesteret i medfør af retsplejelovens § 368, stk. 6, 2. pkt., jf. stk. 4, 2. pkt., hvorefter Evonik Degussa anmodede Højesteret om at tilbagebetale retsafgiften.

Højesteret fastslog, at der ikke er hjemmel til at tilbagebetale retsafgiften for anke til Højesteret, selvom Højesteret har afvist anken fra Højesteret i medfør af retsplejelovens § 368, stk. 6, 2. pkt., jf. stk. 4, 2. pkt. Højesteret afslog derfor Evonik Degussas anmodning om tilbagebetaling af retsafgiften.

 Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk