Hop til indhold
Højesteret

Tilbagebetaling af gebyr for affaldshåndtering 
08-01-2013 

Sag 95/2011
 

Dom afsagt den 8. januar 2013 

 

 

Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle
og
Boligselskabet Domea Vejle
mod
Vejle Kommune

 

 

Vejle Kommune skulle tilbagebetale de forhøjede gebyrbeløb, som var opkrævet for affaldsindsamling for boliger i etageejendomme i 2008

 

I 2008 forhøjede Vejle Kommune gebyret for affaldshåndtering i etageejendomme beliggende i den del af kommunen, der før kommunesammenlægningen i 2007 udgjorde den tidligere Vejle kommune. For årene 2003-2007 havde kommunen beregnet gebyret udelukkende efter beholderstørrelse og -antal. I 2008 blev gebyret særskilt forhøjet for etageejendomme, uden at der blev stillet en hertil svarende yderligere beholderkapacitet til rådighed.

 

Højesteret fandt, at der ikke var fornøden hjemmel i det dagældende regulativ, som var blevet vedtaget af den gamle Vejle Kommune, til den forhøjelse af affaldsgebyret, som Vejle Kommune gennemførte særskilt for etageejendomme for 2008. Forhøjelsen var derfor ugyldig.

 

Da Vejle Kommune således havde opkrævet disse forhøjede gebyrer uden hjemmel, fastslog Højesteret at Vejle Kommune skulle tilbagebetale de betalte gebyrbeløb.

 

Højesteret ændrede dermed landsrettens afgørelse.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk