Hop til indhold
Højesteret

Tidspunktet for en patientskades indtræden 
17-03-2014 

Sag 89/2012
 

Dom afsagt den 17. marts 2014.


A
mod
Patientskadeankenævnet


Patientskade efter patientforsikringslovens § 2, stk. 1, nr. 4, i forbindelse med hospitalsbehandling i september 1998 kunne ikke anses for at være indtrådt tidligere end januar 2002.

A havde fået anerkendt en patientskade i henhold til den dagældende patientforsikringslovs § 2, stk. 1, nr. 4, i form af amputation af begge ben i januar 2002 i forbindelse med hans hospitalsbehandling i september 1998.

Højesteret fastslog, at det på baggrund af de lægelige oplysninger måtte lægges til grund, at symptomer på de forhold, der førte til amputation, ikke viste sig før i januar 2002, og at der ikke var holdepunkter for at anse amputationen for at have en sammenhæng med tidligere komplikationer, som gav grundlag for at fastslå, at der forelå en skade, som var indtrådt tidligere end januar 2002. A havde derfor ikke krav på yderligere erstatning eller godtgørelse.

Landsretten var nået til samme resultat. Læs hele dommen 

Til top Sidst opdateret: 17-03-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk