Hop til indhold
Højesteret

Tidsbegrænset ansatte ikke forskelsbehandlet 
17-12-2019 

Sag BS-39382/2018
 

Dom afsagt den 17. december 2019

 

Fagligt Fælles Forbund – 3F
som mandatar for
A, B, C og D
mod
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering


Tidsbegrænset ansatte måleassistenter udførte ikke samme eller tilsvarende arbejde som fastansatte i styrelsen

Sagen angik, om appellanterne, som tidsbegrænset ansatte måleassistenter, blev forskelsbehandlet i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse § 4, stk. 1, hvorefter ansættelsesvilkårene for en tidsbegrænset ansat ikke må være mindre gunstige end de, der gælder for en sammenlignelig fastansat, hvis forskelsbehandlingen udelukkende er begrundet i ansættelsesforholdets tidsbegrænsede varighed, og den ikke er begrundet i objektive forhold.

Højesteret udtalte, at det forhold, at en fastansat og en tidsbegrænset ansat måtte være omfattet af den samme overenskomst, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at der er tale om samme eller tilsvarende arbejde. Højesteret fandt endvidere, at hverken styrelsens fastansatte specialarbejdere på samme overenskomst som appellanterne eller to i styrelsen fastansatte måleteknikere udførte samme eller tilsvarende arbejde som appellanterne. Der forelå derfor ikke forskelsbehandling i henhold til loven om tidsbegrænset ansættelse.

Landsretten var kommet til samme resultat.

 Læs hele dommen

  Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk