Hop til indhold
Højesteret

Tidligere ansattes overtagelse af kunder medførte ikke erstatningsansvar 
26-01-2012 

Sag 249/2009

Dom afsagt den 26. januar 2012.

S1
mod
A
og
B

Tidligere ansattes overtagelse af kunder medførte ikke erstatningsansvar

I slutningen af 2005 skiftede A og B ansættelse fra S1 til S2, der begge er ejendomsadmini­strationsselskaber. Kort tid efter opsagde 4 boligforeninger deres administrationsaftale med S1 og skiftede til S2. Ifølge S1 skulle A og B erstatte det derved lidte tab, fordi de ifølge S1 bl.a. havde gjort brug af erhvervshemmeligheder i form af S1’s formularer og kontoplan mv. og handlet i strid med god markedsføringsskik.

Højesteret lagde til grund, at det var det de pågældende foreninger, der selv havde taget ini­tiativ til at skifte ejendomsadministrator, navnlig fordi de ikke var tilfredse med S1. Det var ikke bevist, at en eventuel kopiering eller efterligning af S1’s formularer og kontoplan mv. havde medvirket til eller fremskyndet administratorskiftet. Da det herefter ikke var godtgjort, at S1 havde lidt et tab som følge af A’s eller B’s adfærd, blev de frifundet for erstatningskra­vet.

Sø- og Handelsretten var kommet til det samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 26-01-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk