Hop til indhold
Højesteret

Teletjeneste udøvede ulovlig forskelsbehandling på grund af køn 
09-10-2012 

Sag 188/2009
 

Dom afsagt den 9. oktober 2012. 

 

Teru DK A/S
mod
Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A

 

Teletjeneste udøvede ulovlig forskelsbehandling på grund af køn

 

Teru DK A/S’ teletjeneste (Telebaren) bestod i formidling af telefonkontakt primært mellem mænd og kvinder. Teletjenesten var tilrettelagt på den måde, at der kunne ringes på et betalingsnummer eller et gratisnummer. Personer, som ringede på betalingsnummeret kunne alene komme i kontakt med personer, som ringede på gratisnummeret, og omvendt.

 

Højesteret lagde efter bevisførelsen til grund, at stort set alle kvinder benyttede gratisnummeret, og at langt de fleste mænd benyttede betalingsnummeret. Mænd, der ønskede kontakt med kvinder, var derfor nødt til at benytte betalingsnummeret, mens kvinder, der ønskede kontakt med mænd, skulle benytte gratisnummeret.

 

Højesteret fandt herefter, at teletjenesten var tilrettelagt således, at Teru DK A/S for samme ydelse opkrævede forskellige takster hos mænd og kvinder, og at der derfor var tale om forskelsbehandling på grund af køn.

 

Højesteret tog herefter Ligebehandlingsnævnets principale påstand – der omfattede både direkte og indirekte forskelsbehandling – til følge og stadfæstede med denne ændring landsrettens dom.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk