Hop til indhold
Højesteret

Telefonpasning på bordel ikke strafbart 
11-02-2014 

Sag 234/2013
 

Dom afsagt den 11. februar 2014.


Anklagemyndigheden
mod
T1-T7


Telefonpasning på bordel ikke strafbart

Sagens hovedspørgsmål var, om de tiltaltes funktion som lønnede telefonpassere for de prostituerede på et bordel, hvor de bl.a. modtog tidsbestilling fra kunder, udgør en overtrædelse af den dagældende bestemmelse i straffelovens § 229, stk. 1, 1. led, om den, der fremmer kønslig usædelighed ved for vindings skyld eller i oftere gentagne tilfælde at optræde som mellem­mand (nu § 233, stk. 2, 2. pkt.).

Højesteret udtalte, at bestemmelsen efter sin ordlyd og sit formål omfatter egentlig mellemmandsvirksomhed, hvor der er tale om selvstændig formidling af kontakt mellem en prostitueret og en kunde. Bestemmelsen omfatter derimod ikke andre hjælpefunk­tioner i forhold til prostituerede, herunder hjælp til telefonpasning mv.

Højesteret fastslog på den anførte baggrund, at de tiltaltes virksomhed som telefonpassere for de prostituerede ikke udgør en overtrædelse af bestemmelsen.

Højesteret frifandt herefter de tiltalte.

Landsretten var nået til det modsatte resultat.

Læs hele dommen 


 

Til top Sidst opdateret: 11-02-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk