Hop til indhold
Højesteret

Tabsbegrænsningspligt 
05-11-2014 

Sag 90/2013
 

Dom afsagt den 5. november 2014 

 

Talpa Radio B.V.
mod
Radio- og tv-nævnet

 

Tabsbegrænsningspligt ikke tilsidesat ved tilbagelevering af FM-radiokanal

Talpa Radio tilbageleverede i 2009 programtilladelsen til den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Det var for Højesteret ubestridt, at tilbageleveringen var uberettiget, og sagen angik alene, om Radio- og tv-nævnet havde forsømt en tabsbegrænsningspligt efter tilbageleveringen.

Højesteret udtalte, at nævnet måtte udfolde rimelige og sædvanlige bestræbelser for at afværge eller begrænse tabet, i det omfang sådanne bestræbelser var forenelige med en rimelig varetagelse af statens egne interesser.

FM5- og FM6-koncessionerne var hidtil blevet tildelt ved udbud på auktion med en fast årlig koncessionsafgift. Erfaringerne hermed havde været negative, idet de tre koncessionshavere havde betydelige driftsunderskud før afholdelsen af koncessionsafgiften. Det var besluttet, at tildeling af koncessionerne fremover skulle ske ved en såkaldt skønhedskonkurrence med vilkår om betaling af koncessionsafgift udover en vis mindsteomsætning. Herefter besluttede nævnet ikke at udbyde den nu ledigblevne FM6-koncession. Højesteret udtalte, at nævnet herved ikke havde tilsidesat en tabsbegrænsningspligt.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk