Hop til indhold
Højesteret

Tab af erhvervsevne og arbejdsfortjeneste 
20-11-2012 

Sag 35/2011
 

Dom afsagt den 20. november 2012 

 

 

A
mod
Patientskadeankenævnet

 

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne grundet patientskade

 

A var i 2002 udsat for en patientskade. Højesteret fandt, at erhvervsevnetabet som følge af patientskaden skulle fastsættes til 25 %. Højesteret fandt endvidere, at sygeforløbet efter ope­rationen var udløst af patientskaden, og at denne var medvirkende årsag til hele sygeforløbet frem til tilkendelsen af førtidspension fra den 1. december 2007. Da der ikke var oplyst til­strækkeligt grundlag for at fastslå, at det var muligt på et tidligere tidspunkt end den 1. de­cember 2007 at skønne over størrelsen af As erhvervsevnetab som følge af patientskaden, havde A krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra den 1. maj 2003, hvor hendes an­sættelse med fuld løn ophørte, til den 1. december 2007.   

 

Højesteret ændrede dermed landsrettens resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk