Hop til indhold
Højesteret

Sygeforsikring i Schweiz 
21-11-2013 

Sag 174/2011
 

Dom afsagt den 21. november 2013

 

A
mod
Udbetaling Danmark (tidligere Pensionsstyrelsen)

 Danmark skulle ikke betale for danskers sygeforsikring i Schweiz

A var bosiddende i Schweiz og fik udbetalt pension fra både Danmark og Schweiz. A skulle efter schweizisk lovgivning være sygeforsikret i Schweiz. Den schweiziske sygeforsikringsordning indebar en pligt til at betale bidrag.

Højesteret fastslog, at Danmark ikke havde pligt til at betale A’s bidrag til den schweiziske sygeforsikringsordning. Højesteret udtalte bl.a., at der ikke herved var sket en krænkelse af et princip om arbejdskraftens fri bevægelighed.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk