Hop til indhold
Højesteret

Sygedagpengeregreskrav var ikke forældet 
09-09-2015 

Sag 83/2014
 

Dom afsagt den 9. september 2015

 

Holbæk Kommune
mod
GF Forsikring A/S

 

Kommunes sygedagpengeregreskrav mod forsikringsselskab var ikke forældet

En kommune havde udbetalt sygedagpenge til en skadelidt, der havde været involveret i et færdselsuheld. Kommunen fremsatte regreskrav mod forsikringsselskabet vedrørende de sygedagpenge, som kommunen havde udbetalt.

Hovedspørgsmålet var, om kommunens regreskrav for udbetalte sygedagpenge var forældet.

Højesteret fastslog bl.a., at kommunens regreskrav var omfattet af forsikringsaftalelovens § 29. Det følger af § 29, stk. 5, at der indtræder en foreløbig afbrydelse af forældelsen ved anmeldelse af et krav i anledning af forsikringsaftalen ved anmeldelse af kravet til forsikringsselskabet. Den foreløbige afbrydelse af forældelsen ophører, når forsikringsselskabet afviser kravet eller anerkender kravet, men anmoder om yderligere oplysninger til brug for den beløbsmæssige opgørelse af kravets størrelse. Ved ophør af den foreløbige afbrydelse af forældelsen som følge af forsikringsselskabets afvisning af kravet, indtræder forældelse tidligst et år senere, jf. § 29, stk. 5, 1. pkt. Da forsikringsselskabet hverken havde afvist kommunens regreskrav eller anerkendt dette, men blot havde anmodet kommunen om yderligere oplysninger, efter at kommunen inden forældelsesfristens udløb havde anmeldt sit krav til selskabet, var den foreløbige afbrydelse af forældelsen ikke ophørt, da forsikringsselskabet efter nogle år gjorde forældelsen gældende. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at forsikringsselskabet havde givet meddelelse til skadelidte om, at man anerkendte hans krav som dækningsberettiget. Den foreløbige afbrydelse af forældelsen ophørte derfor først på det tidspunkt, hvor forsikringsselskabet afviste kravet som forældet. Kommunen havde anlagt retssagen inden et år efter forsikringsselskabets afvisning af regreskravet, og dette krav var derfor ikke forældet, jf. § 29, stk. 5, 1. pkt.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk