Hop til indhold
Højesteret

Sygedagpengeregreskrav var forældet 
21-03-2017 

Sag 203/2016
 

Dom afsagt den 21. marts 2017

 

Topdanmark Forsikring A/S
mod
Aarhus Kommune

 

Kommunens sygedagpengeregreskrav mod skadevolders forsikringsselskab var forældet

En kommune havde udbetalt sygedagpenge til en skadelidt, der var faldet på et isglat fortov. Kommunen fremsatte mere end 3 år efter uheldet regreskrav mod skadevolderens forsikringsselskab vedrørende de sygedagpenge, som kommunen havde udbetalt.

Sagen angik, om kommunens regreskrav for udbetalte sygedagpenge var forældet.

Højesteret fastslog, at kommunens krav var et afledet krav, og at kommunens krav derfor som udgangspunkt havde samme forældelsesfrist, som skadelidtes krav havde på det tidspunkt, hvor kommunen udbetalte sygedagpenge. Kommunen kunne ikke få en længere forældelsesfrist på grund af uvidenhed om kravet, og der var ikke særlige forhold i sagen, som gjorde, at udgangspunktet skulle fraviges. Bestemmelsen i sygedagpengeloven, som kræver, at et forsikringsselskab skal orientere en kommune, når der er udbetalt erstatning, kunne ikke medføre en udskydelse af forældelsesfristen, når orienteringen skete rettidigt.

Endelig kunne forhandlingerne mellem skadelidte og forsikringsselskabet inden forældelsesfristens udløb heller ikke danne grundlag for en forlængelse af forældelsesfristen, da forhandlingerne ikke vedrørte kommunens krav. Der var derfor ikke sket en udskydelse eller forlængelse af den almindelige forældelsesfrist på 3 år.

Kommunens krav var derfor forældet.

Landsretten var nået til et andet resultat.

L æs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk