Hop til indhold
Højesteret

Successiv forældelse 
21-03-2013 

Sag 315/2012
 

Kendelse afsagt 19. marts 2013   

 

A
mod
ISS Facility Services A/S v/ Codan Forsikring A/S

 

Krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte var forældet

A rejste ved sagsanlæg den 5. november 2010 krav mod ISS Facility Services A/S bl.a. om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte i anledning af en arbejdsskade, der fandt sted den 8. august 2005. A gjorde gældende, at kravene ikke var forældede, da de omhandlede krav forældes successivt.

Højesteret fandt ikke grundlag for at fastslå, at krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte forældes successivt. Kravene var derfor forældede.

Landsretten var nået til samme resultat.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk