Hop til indhold
Højesteret

Succession i lejesag 
19-08-2014 

Sag 79/2014
 

Kendelse afsagt den 14. august 2014   

 

A og B

kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sag: 
C
mod
D

Køberne af en ejendom fik genoptaget en udeblivelsesdom i en lejesag mod den tidligere ejer.

Sagen var en lejesag, hvor der var afsagt udeblivelsesdom over udlejeren. Udlejeren havde kort forinden solgt ejendommen, og køberne anmodede efter udeblivelsesdommen om genoptagelse af sagen i medfør af retsplejelovens § 367. 

Højesteret tillod genoptagelse.

Højesteret udtalte, at køberne i kraft af lejelovens § 7, stk. 1, var blevet debitor i forhold til udeblivelsesdommen og derfor kunne udøve samme beføjelser i forhold til dommen som den tidligere ejer. Der var derfor ikke grundlag for at afvise anmodningen.

Køberne havde fremsat anmodningen mere end 4 uger efter udeblivelsesdommen, men snarest muligt, efter at de blev bekendt med den, og der var derfor undtagelsesvis grundlag for genoptagelse efter retsplejelovens § 367, stk.1, 2. pkt.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk