Hop til indhold
Højesteret

Succederende selskab hæftede for tilkendte sagsomkostninger 
22-09-2009 

Sag 301/2008

Succederende selskab hæftede for tilkendte sagsomkostninger

Dom afsagt den 18. september 2009.

Nordea Bank Danmark A/S
mod
Skat, Hovedcentret
og
Carnegie Investment Bank AB

En bank solgte et selskab, der blev tømt ved, at køberne solgte fiktive papirer til selskabet og fik udbetalt likvide midler som købesum. I 1996 anlagde selskabet, der nu var trådt i likvidation, en erstatningssag mod banken. SKAT anmeldte sit krav på skyldig selskabsskat i boet. I 1998 blev SKAT´s krav mod boet indfriet af selskabet C.

Ved Højesterets dom af 30. november 2004 blev banken frifundet i selskabstømmersagen. Boet, i hvis navn sagen blev anlagt, blev pålagt at betale sagsomkostninger på i alt 3,5 mio. kr. for landsret og Højesteret til banken. Selskabet C mente sig ikke forpligtet til at betale sagsomkostningerne.       

Højesteret udtalte, at beslutningen om, at der skulle anlægges sag mod banken, blev truffet af SKAT, der var den helt dominerende kreditor i boet med et krav på over 15 mio. kr. Likvidationsboet havde ikke selv midler til at føre retssagen, der blev ført i boets navn af SKAT´s advokat.

Højesteret fandt, at selskabet C efter de indgåede aftaler var succederet i SKAT´s retsstilling i forholdet til likvidationsboet og i retssagen mod banken. Selskabet C havde dermed overtaget SKAT´s forpligtelse til at finansiere retssagen mod banken i overensstemmelse med princippet i konkurslovens § 137. Selskabet C blev anset for at have påtaget sig en direkte hæftelse over for banken for sagsomkostningerne, der blev tilkendt, efter at selskabet var succederet i retssagen.

Højesteret fandt, at der efter selskabet C´s succession i retssagen ikke var godtgjort noget hæftelsesgrundlag for SKAT.  

Landsretten var nået til det modsatte resultat.  

Til top Sidst opdateret: 22-09-2009 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk