Hop til indhold
Højesteret

Subsidiær beskatningsret 
09-12-2014 

Sag 81/2013
 

Dom afsagt den 9. december 2014

 

A
mod
Skatteministeriet

Læge var skattepligtig i Danmark af indkomst fra arbejde som læge i Norge

A, der havde bopæl i Danmark, arbejdede i 2007-2009 periodevis som læge for X i Norge. A havde hverken betalt skat af indkomsten i Norge eller i Danmark, da de danske skattemyndigheder mente, at beskatningskompetencen tilkom Norge, mens de norske skattemyndigheder mente, at beskatningskompetencen tilkom Danmark.

Sagens hovedspørgsmål var, om dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem de nordiske lande afskar Danmark fra at beskatte indkomsten.

Højesteret udtalte, at de norske skattemyndigheder efter intern norsk ret havde anset indkomsten for næringsindkomst, og at beskatningskompetencen derfor tilkom Danmark. Som følge heraf afskar dobbeltbeskatningsoverenskomsten ikke Danmark fra at beskatte indkomsten, jf. herved overenskomstens artikel 26, stk. 2, hvorefter Danmark har en subsidiær beskatningsret i tilfælde, hvor Norge ”på grund af sin lovgivning ikke medtager indkomsten eller formuen i sin helhed ved beskatningen”.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk