Hop til indhold
Højesteret

Strafskærpelse og udvisning for gruppevoldtægt af 14-årig pige 
29-04-2010 

Sag 318/2009
 

Dom afsagt den 29. april 2010.

Rigsadvokaten
mod
T1
T2
T3
T4

 

Strafskærpelse og udvisning for gruppevoldtægt af 14-årig pige

De fire tiltalte var af Vestre Landsret fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 216, stk.1 og § 222, stk. 1 for voldtægt begået af de fire i forening mod en 14-årig pige.

Højesteret bemærkede, at straffen i et sådant tilfælde som udgangspunkt må fastsættes til fængsel i 3 år og 6 måneder. Der forelå ikke omstændigheder, der kunne begrunde, at dette udgangspunkt skulle fraviges, hvorefter straffene for T1, T2 og T3 forhøjedes til fængsel i 3 år og 6 måneder og straffen for T4, der var 16 år på gerningstidspunktet, til fængsel i 3 år (dissens for mildere straf).

Om udvisningen bemærkede Højesteret, at der efter en samlet afvejning af den begåede kriminalitets alvor over for de hensyn, som er anført i udlændingelovens § 26, stk. 1, herunder hensynet til de tiltaltes tilknytning til herboende familiemedlemmer, ikke var forhold, der talte afgørende mod udvisning. De domfældte blev på den baggrund udvist ubetinget af Danmark med indrejseforbud gældende for bestandig.

Højesteret skærpede landsrettens strafudmåling. Landsretten var kommet til samme resultat med hensyn til udvisningerne.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk