Hop til indhold
Højesteret

Støjvold – ekspropriation 
21-05-2015 

Sag 296/2013
 

Dom afsagt den 21. maj 2015

 

Gregers Juel
mod
Natur- og Miljøklagenævnet
og
Nyborg Kommune

 

Ekspropriation til brug for opførelse af støjvold var lovlig

Nyborg Kommune lod opføre en støjvold for at begrænse støj fra motorvej E20 i et boligområde. Sagen angik lovligheden af henholdsvis en beslutning om ekspropriation til brug for opførelse af støjvolden og en miljøgodkendelse af støjvolden.

Højesteret fastslog, at betingelserne for at ekspropriere det omtvistede areal var opfyldt, og at der ikke var grundlag for at tilsidesætte beslutningen om ekspropriation. Desuden fastslog Højesteret, at der ikke var grundlag for at anse miljøgodkendelsen for ulovlig.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen 

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk