Hop til indhold
Højesteret

Stift momspligtig af værdien af reparations- og vedligeholdelsesarbejder udført ved egne ansatte 
22-06-2009 

Sag 413/2008

Dom afsagt den 19. juni 2009

Vallø Stift
mod
Skatteministeriet

Et stift påtænkte at lade sine egne ansatte medarbejdere foretage kalkning af en husfacade på en udlejningsbolig tilhørende stiftet. Udgiften til dette arbejde ville udgøre ca. 17.000 kr. Stiftets samlede udgifter til reparation og vedligeholdelse udført ved egne ansatte af alle stiftets udlejningsejendomme i det pågældende år oversteg 75.000 kr.

Skattemyndighederne havde meddelt, at stiftet skulle betale byggemoms af det påtænkte vedligeholdelsesarbejde, da stiftets samlede reparations- og vedligeholdelsesudgifter udført ved egne ansatte oversteg beløbsgrænsen i momsloven på 75.000 kr.

Stiftet havde anført, at momsloven måtte forstås således, at det var reparationsarbejder på hver enkelt fast ejendom tilhørende stiftet, der ikke måtte overstige 75.000 kr. årligt.

Højesteret udtalte, at bestemmelsen i momslovens § 6, stk. 1, efter ordlyden sammenholdt med formålet må forstås således, at der skal betales moms, hvis den samlede årlige værdi af reparations- eller vedligeholdelsesudgifter udført ved egne ansatte overstiger 75.000 kr., uanset at arbejderne var fordelt på flere ombygninger.

Landsretten var kommet til det samme resultat.

Til top Sidst opdateret: 22-06-2009 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk