Hop til indhold
Højesteret

Statskassen skulle erstatte udgifter som følge af to retsmedlemmers inhabilitet 
26-11-2013 

109/2013
 

Kendelse afsagt 22. november 2013    

 

Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe A/S
mod
Forbrugerombudsmanden

 

Statskassen skulle erstatte de udgifter, som en part var blevet påført ved, at en sag måtte gå om på grund af to retsmedlemmers inhabilitet

 

Under en hovedforhandling traf Sø- og Handelsretten afgørelse om, at hovedforhandlingen måtte gå om på grund af to retsmedlemmers inhabilitet. Hovedforhandlingen blev senere gennemført med en anden sammensætning af rettens medlemmer, og Dansk InkassoBrancheforening anmodede Sø- og Handelsretten om at få erstattet de merudgifter, som var blevet påført brancheforeningen som følge af, at hovedforhandlingen måtte gå om.

Højesteret kom frem til, at brancheforeningen var uden skyld i, at hovedforhandlingen måtte gå om. Højesteret fastsatte erstatningen til 50.000 kr. og tog herved hensyn til sagens værdi og til på den ene side, at hovedforhandlingen i november 2011 blev afbrudt, og til på den anden side, at hovedforhandlingen efterfølgende blev gennemført med formodet reduceret tidsforbrug til følge.

Sø- og Handelsretten var nået til et andet resultat.

 

Læs hele kendelsen 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk