Hop til indhold
Højesteret

Statskassen skulle betale sagsomkostninger 
19-06-2014 

Sag 45/2014
 

Kendelse afsagt den 17. juni 2014

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Statskassen skulle betale sagsomkostninger for landsretten, da anken alene medførte en beskeden ændring til ugunst for T

T og medtiltalte T2 blev straffet i byretten bl.a. for overtrædelse af straffelovens § 191. Det blev ved dommen bestemt, at der hos T skulle konfiskeres 65.000 kr., ligesom der hos T og T2 in solidum skulle konfiskeres 14.900 kr. T2 ankede dommen med påstand om frifindelse. Anklagemyndigheden ankede samme dag dommen i forhold til både T og T2. Efterfølgende kontraankede T.

Landsretten stadfæstede dommen vedrørende T i overensstemmelse med byrettens bevisvurdering og uden ændring af den fastsatte straf. Landsretten fandt alene T2 skyldig i overdragelse af en mindre mængde hash, hvorfor landsretten ændrede udbyttekonfiskationen således, at det beløb, der skulle konfiskeres in solidum, blev nedsat fra 14.900 kr. til 2.400 kr., således at T skulle hæfte for 12.500 kr. Landsretten pålagde T at betale sagsomkostninger for landsretten, herunder salæret til den beskikkede advokat.

Højesteret kom frem til, at statskassen skulle betale de sagsomkostninger for landsretten, der vedrørte T, da anklagemyndighedens anke, der var iværksat forud for og uafhængigt af Ts anke, alene medførte en meget beskeden ændring til ugunst for T.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk