Hop til indhold
Højesteret

Stævning rettidigt indgivet 
17-03-2015 

Sag 196/2014
 

Kendelse afsagt 12. marts 2014   

 

Munck Consult ved Helge Munck
mod
Golfbox A/S

 

En stævning indgivet til byretten på mail, hvor originalen aldrig kom frem med almindelig post, anset for rettidig.

Sagen angik, om en stævning indgivet på mail havde fristafbrydende virkning for et sagsanlæg, når den originale, underskrevne stævning aldrig kom frem til byretten med almindelig post.

Højesteret fandt, at sagsøgerens advokat havde givet en plausibel forklaring om, at den originale stævning med tilhørende bilag blev fremsendt med almindelig post samme dag. På denne baggrund måtte indgivelsen af stævningen pr. mail anses for fulgt op af en sådan ekspedition af den originale stævning med tilhørende bilag, at stævningen og bilag måtte forventes at være retten i hænde, inden fristen for sagsanlægget udløb. Sagsanlægget var derfor rettidigt.

Landsretten var nået til et andet resultat. 

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk