Hop til indhold
Højesteret

Stadfæstelse af kendelse om rejseforbehold 
28-05-2010 

Sag 38/2010
 

Kendelse afsagt den 21. maj 2010.

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Stadfæstelse af kendelse om rejseforbehold

Retten i Nykøbing beskikkede en advokat fra København som forsvarer for T, der var sigtet for overtrædelse af straffelovens § 244 (vold). T havde to gange tidligere været beskikket forsvarer for T. Beskikkelsen skete under betingelse af, at advokaten frafaldt krav mod statskassen om godtgørelse for rejseudgifter og rejsetid (rejseforbehold), jf. retsplejelovens § 741, stk. 1, jf. § 334, stk. 3.

Advokaten kærede byrettens kendelse til landsretten, der stadfæstede byrettens kendelse med henvisning til, at sagens karakter og det forventede omfang, herunder forholdet mellem rejseudgifterne og de øvrige udgifter til forsvarer i øvrigt, medførte, at der kunne ske beskikkelse med rejseforbehold. Det forhold, at advokaten to gange tidligere havde været beskikket forsvarer for T, blev ikke tillagt betydning.

Kendelsen blev herefter, med Procesbevillingsnævnets tilladelse, indbragt for Højesteret, der stadfæstede landsrettens kendelse i henhold til grundene.

 Læs hele kendelsen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk