Hop til indhold
Højesteret

Spørgsmål om driftsomkostninger 
07-09-2009 

Sag 486/2007

Spørgsmål om driftsomkostninger

Dom afsagt den 7. september 2009.

A
mod
Skatteministeriet

A, som indtil sommeren 1999 drev selvstændig advokatvirksomhed, fik ikke af skattemyndighederne godkendt de af ham angivne fradrag for en række nærmere angivne udgifter for indkomståret 1999, idet skattemyndighederne ikke fandt, at udgifterne vedrørte driften af advokatvirksomheden. Der var tale om udgifter til bl.a. fremmed arbejde, lønninger, annoncer, autodrift, småanskaffelser, lokaleomkostninger, bøder, regnskabsassistance, forsikringer og kontingenter, som skattemyndighederne alle vurderede konkret.

For domstolene nedlagde A påstand om, at Skatteministeriet skulle anerkende, at hans fradragsberettigede krav for 1999 i alt beløb sig til godt 250.000 kr., og gjorde til støtte herfor – ved siden af begrundelser for de konkrete poster – generelt gældende bl.a., at de enkelte afholdte udgifter var sædvanlige driftsomkostninger og derfor fradragsberettigede i hans årsregnskab for 1999.

Højesteret frifandt Skatteministeriet. Med en konkret begrundelse for hver post fandt Højesteret, at fradrag for de enkelte poster ikke kunne finde sted. Nogle af udgifterne var således afholdt i det foregående skatteår, nogle lå ikke inden for de naturlige rammer af selskabets virksomhed (f.eks. bøder til Advokatnævnet), nogle vedrørte en bil, som ikke udelukkende blev anvendt erhvervsmæssigt, og nogle vedrørte en fast ejendom, som retten ikke fandt godtgjort var anvendt erhvervsmæssigt.

Landsretten var nået til samme resultat.  


Læs hele dommen 

Til top Sidst opdateret: 11-09-2009 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk