Hop til indhold
Højesteret

Spørgsmål om fradrag for tøjudgifter m.v. 
19-08-2010 

Sag 381/2007
 

Dom afsagt den 19. august 2010.

 

Dansk Musiker Forbund som mandatar for A
mod
Skatteministeriet

 

Ikke grundlag for at tilsidesætte skønsmæssig fastsættelse af skattefradrag for tøjudgif­ter m.v.

Sagen drejede sig om, i hvilket omfang appellanten, der bl.a. var popsanger, for skatteåret 2001 havde ret til skattefradrag i medfør af statsskatteloven for visse udgifter til indkøb af tøj og til frisør og make-up m.v.

Skattemyndighederne havde skønsmæssigt accepteret et fradrag for udgifterne til tøj svarende til ca. halvdelen af det, som appellanten krævede, idet myndighederne skønnede det sandsyn­liggjort, at en del af det tøj, som var indkøbt, havde en sådan karakter, at det ikke kunne bru­ges privat.

Højesteret bemærkede, at udgifter til tøj, frisør og make-up m.v. i almindelighed må anses som privatudgifter, der ikke er fradragsberettigede. Højesteret fandt, at appellanten ikke havde godtgjort en sådan sammenhæng mellem sin indkomsterhvervelse i 2001 og alle de udgifter til tøj, frisør og make-up m.v., som hun havde krævet fradrag for, at der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige fastsættelse af størrelsen af de fradrags­berettigede udgifter. Skatteministeriet blev derfor frifundet.               

Landsretten var nået til samme resultat.  

 Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk