Hop til indhold
Højesteret

Spørgsmål om foretagelse af speciallægeundersøgelse i arbejdsskadesag 
17-01-2019 

Sag BS-11578/2018
 

Kendelse afsagt den 16. januar 2019

 

3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A
mod
Ankestyrelsen

 

Ikke grundlag for foretagelse af speciallægeundersøgelse, da lægefaglige skøn vedrørende gener efter en arbejdsskade skulle foretages af Retslægerådet

Sagen angik, om der skulle gives tilladelse til syn og skøn i form af en speciallægeundersøgelse af A, som havde været udsat for en arbejdsskade.

Højesteret udtalte, at lægefaglige skøn vedrørende A’s gener efter arbejdsskaden som udgangspunkt skulle foretages af Retslægerådet. Højesteret fandt ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt, og en speciallægeundersøgelse af A kunne derfor ikke tillades på det foreliggende grundlag.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk