Hop til indhold
Højesteret

Spørgsmål om et selskabs partsevne 
02-05-2017 

Sag 149/2016
 

Kendelse afsagt den 2. maj 2017

 

NT 2014 ApS
mod
Region Syddanmark

 

Et anpartsselskab, som efter omgåelsesbetragtninger var uden partsevne, kunne anlægge sag mod at stille bankgaranti for sagsomkostninger

A var tidligere direktør i og medejer af et selskab, som havde leveret ydelser til Region Syddanmark. Selskabet, der mente at have et erstatningskrav mod regionen, blev taget under konkursbehandling. Det konkursramte selskabs mulige fordring mod regionen blev overdraget fra konkursboet til A eller ordre. A stiftede herefter NT 2014 ApS med henblik på at føre sag mod regionen.

Højesteret tiltrådte, at hensigten med stiftelsen af NT 2014 ApS og overdragelsen af fordringen til selskabet var at beskytte A mod risikoen for at blive pålagt sagsomkostninger, hvis han selv førte sagen. Formålet med at lade selskabet føre sagen var at omgå retsplejelovens regler om sagsomkostninger, og selskabet var derfor uden partsevne som sagsøger, da sagen blev anlagt.

Højesteret udtalte herefter, at retsplejeloven ikke er til hinder for, at afvisning i en situation som den foreliggende på grund af manglende partsevne kan undgås, hvis der stilles passende sikkerhed for eventuelle sagsomkostninger til modparten. Højesteret fastslog, at en bankgaranti på 300.000 kr. – som foreslået af NT 2014 ApS under sagens forberedelse ved byretten – ikke udgjorde tilstrækkelig sikkerhed. Højesteret hjemviste herefter sagen til byretten med henblik på fastsættelse af sikkerhed for sagens førelse i 1. instans med udgangspunkt i de vejledende satser om fastsættelse af sagsomkostninger.

Landsretten var nået til et andet resultat.

  Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk