Hop til indhold
Højesteret

Spørgsmål, der blev afgjort under en arrestsag, havde ikke retskraft 
28-11-2012 

Sag 22/2012
 

Dom afsagt den 28. november 2012. 

 

 

DanAdvice v/ Bjarne Ovesen
mod
A

 

Rettens stillingtagen til et kravs eksistens under en arrestsag, der blev nægtet fremmet, havde ikke retskraft med den virkning, at kreditor var afskåret fra at anlægge retssag om kravet

 

Byretten afviste den af kreditor anlagte retssag om kravet med den begrundelse, at landsretten under arrestsagen havde taget stilling til kravets eksistens og fastslået, at det var forældet (retskraft). Landsrettens flertal stadfæstede byrettens afgørelse.

 

Højesteret lagde bl.a. til grund, at arrest var et foreløbigt retsmiddel, der – når arrest foretages – skal følges op af en retssag. Under en sådan retssag, hvor kravets eksistens og arrestens lovlighed prøves, har en afgørelse om, at arrest skal foretages, ikke retskraft.

 

Højesteret fastslog herefter, at parterne skulle stilles lige, således at en afgørelse om at nægte arrest på tilsvarende måde heller ikke havde retskraft i en retssag om, hvorvidt kravet eksisterede.

 

Landsrettens flertal var nået til et andet resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk