Hop til indhold
Højesteret

Spirituskørsel bedømt som syvendegangstilfælde. Straffen fastsat til 70 dage 
27-08-2010 

Sag 110/2010
 

Dom afsagt den 27.august 2010.

 

Rigsadvokaten
mod
T

 

Spirituskørsel bedømt som syvendegangstilfælde. Straffen fastsat til 70 dage.

Tiltalte var i landsretten dømt for at have kørt spirituskørsel i frakendelsestiden for en tidligere dom. Landsretten bedømte spirituskørslen som et syvendegangstilfælde.

Landsretten henviste til, at tiltalte tidligere i perioden 1983 til 2006 var straffet seks gange for spirituskørsel, senest ved dom af 7. februar 2006. Da også dommene afsagt i perioden 1983 til 1999 skulle tillægges gentagelsesvirkning, selv om gentagelsesvirkningen af disse var ophørt i 2004 forud for ændringen af færdselsloven ved lov nr. 363 af 24. maj 2005.

T nedlagde i Højesteret påstand om formildelse af straffen. Han gjorde gældende, at det foreliggende tilfælde af spirituskørsel skulle bedømmes som et andengangstilfælde, idet dommene fra perioden 1983 til 1999 ikke kunne tillægges gentagelsesvirkning efter bestemmelsen i færdselslovens § 117, stk. 2, nr. 6, som bestemmelsen blev affattet ved lovændringen i 2005. Endvidere anførte han, at der burde idømmes betinget straf med vilkår om samfundstjeneste. Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse af landsrettens dom.

Højesteret fandt under henvisning til straffelovens § 5, at samtlige de tidligere domme måtte anses at have gentagelsesvirkning med hensyn til straffen i den foreliggende sag efter reglen i færdselslovens § 117, stk. 2, nr. 6, og stadfæstede landsrettens dom.  Højesteret fandt endvidere ikke grundlag for en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

 Læs hele dommen

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk