Hop til indhold
Højesteret

Spiritus- og narkokørsel 
21-10-2014 

Sag 107/2014
  

 

Dom afsagt den 21. oktober 2014

 

Rigsadvokaten
mod
T

 

Absolut kumulation af bødestraf og frakendelse af førerretten i 5 år for kørsel efter indtagelse af spiritus og bevidsthedspåvirkende stoffer under samme kørsel i et førstegangstilfælde

T havde kørt bil med en alkoholpromille i blodet på mindst 1,86 og var ved samme kørsel påvirket af hash. Der var tale om et førstegangstilfælde.  

Højesteret udtalte, at bødestraffene for et førstegangstilfælde under samme kørsel af spirituskørsel og kørsel efter indtagelse af bevidsthedspåvirkende stoffer skal sammenlægges ved umålingen af den samlede bødestraf (absolut kumulation), men at reglen om absolut kumulation dog kan fraviges, når særlige grunde taler derfor. Da hverken T’s indkomstforhold eller andre forhold kunne føre til fravigelse af reglen om absolut kumulation, forhøjede Højesteret bøden til 27.500 kr.

Højesteret udtalte endvidere, at den samlede frakendelsestid ved en førstegangsovertrædelse under samme kørsel af færdselslovens bestemmelser om spirituskørsel og kørsel efter indtagelse af bevidsthedspåvirkende stoffer som udgangspunkt bør fastsættes til 5 år. Der var ikke grundlag for at fravige udgangspunktet, således at frakendelsestiden skulle fastsættes til et kortere tidsrum end 5 år.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom for så vidt angår frakendelsestiden på 5 år, men forhøjede bøden til 27.500 kr.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk