Hop til indhold
Højesteret

Speciallægeerklæring kunne fremlægges 
25-02-2014 

Sag 297/2013
 

Kendelse afsagt 21. februar 2014   

 

Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A
mod
Kims A/S

 

Speciallægeerklæring indhentet efter retssagens anlæg kunne fremlægges som bevis og forelægges for Retslægerådet

Sagen angik, om en arbejdstager under en retssag vedrørende krav om erstatning som følge af en arbejdsulykke kunne fremlægge en speciallægeerklæring, der var indhentet efter sagens anlæg på Arbejdsskadestyrelsens anmodning til brug for Arbejdsskadestyrelsens behandling af sa­gen efter arbejdsskadesikringslovens regler, og om den pågældende erklæring kunne forelægges for Retslægerådet.

Speciallægeerklæringen var som nævnt indhentet af Arbejdsskadestyrelsen, der havde truffet afgørelse om, at A skulle lade sig undersøge af en speciallæge, og styrelsen havde udpeget special­lægen, uden at nogen af parterne havde haft indflydelse herpå.

Under disse omstændigheder fandt Højesteret, at speciallægeerklæringen ikke havde karakter af at være en ensidigt indhentet erklæ­ring. Højesteret tillod derfor, at speciallægeerklæringen kunne fremlægges som bevis i sagen og dermed kunne fremsendes til Retslægerådet.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk