Hop til indhold
Højesteret

Spørgsmål om vidneførsel 
21-12-2016 

Sag 190/2016
 

Kendelse afsagt den 20. december 2016   

 

Ankenævnet for Patienterstatningen
mod
A

 

A fik tilladelse til at føre en underordnet myndigheds lægekonsulent som vidne i en sag vedrørende den overordnede myndigheds afgørelse

I en sag mellem A og Ankenævnet for Patienterstatningen, der verserer ved Vestre Landsret, havde A anmodet om tilladelse til at føre Patientforsikringens (nu Patienterstatningens) lægekonsulent som vidne i sagen. Det opstod herefter tvist om, hvorvidt dette var overflødig bevisførelse efter retsplejelovens § 341, bl.a. fordi lægekonsulentens erklæring ikke var tillagt betydning ved den overordnede myndigheds behandling af sagen, og fordi der under sagens behandling i byretten var indhentet en erklæring fra Retslægerådet.

Landsretten fandt, at det ikke på forhånd kunne udelukkes, at lægekonsulentens vidneforklaring kunne have betydning for sagen og tillod derfor A at indkalde lægekonsulenten som vidne i sagen.

Højesteret udtalte, at selvom lægekonsulentens erklæring ikke var blevet tillagt betydning ved behandlingen af sagen i den overordnede myndighed, og selvom der under den retlige behandling af sagen var indhentet en erklæring fra Retslægerådet, kunne det ikke på forhånd udelukkes, at lægekonsulentens forklaring som vidne kunne have betydning for sagen. Højesteret stadfæstede derfor landsrettens kendelse.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk