Hop til indhold
Højesteret

Skydevåben på bopælen 
16-09-2011 

368/2010

Skydevåben på bopælen

Dom afsagt den 16. september 2011.

Rigsadvokaten
mod
T

Fængsel i 8 måneder for besiddelse af skydevåben på bopælen, henført under våbenloven.  

T blev i landsretten idømt ubetinget fængsel i 1 år og 2 måneder for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, ved under særlig skærpende omstændigheder at have opbevaret en funktionsduelig pistol med tilhørende ammunition på sin bopæl.

Højesteret fandt, at der efter en samlet vurdering ikke var fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at T’s besiddelse af pistolen kunne anses for at have indebåret en nærliggende risiko for, at den ville blive brugt til fare for andre. Forholdet kunne derfor ikke henføres under straffelovens § 192, stk. 1, nr. 1. Højesteret lagde vægt på, at der var tale om opbevaring på bopælen af en funktionsdygtig pistol sammen med ammunition, at T i 1999 begik et røveri, hvor der blev truet med en revolver eller attraprevolver, og endvidere blev fundet skyldig i overtrædelse af våbenloven, men at oplysningerne om T’s adfærd efter 2001 var gode, at der ikke forelå oplysninger om, at T siden 2001 havde haft tilknytning til et kriminelt miljø, og at pistolen blev opbevaret i adskilt stand.

Højesteret fastslog, at forholdet skulle henføres under våbenlovens § 10, stk. 1. T havde overtrådt denne bestemmelse under skærpende omstændigheder ved at opbevare pistolen med tilhørende ammunition uforsvarligt, og da T tidligere var straffet for overtrædelse af våbenloven.

Højesteret fastsatte straffen til ubetinget fængsel i 8 måneder.

Højesteret ændrede derved landsrettens dom.

 Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 16-09-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk